Welkom op de pagina van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde

25-06-2009 00:00

Nu we de beschikking hebben over een dorpssite willen we graag uitleggen wie we zijn en wat we doen. Met de lancering van deze site is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Op deze manier denken we dat we beter met onze bewoners kunnen communiceren.

Ook is het nu mogelijk om regelmatig onze activiteiten en aandachtpunten met u te delen.

Regelmatig bereikten ons het bericht ‘Wie heur’n ja niks’. Dat is nu verleden tijd.

 

Dus nu eerst even een algemeen verhaal. 

De statuten van de vereniging zijn op 21 mei 1979 notarieel vastgesteld. Dus we bestaan binnenkort al 30 jaar.

 

Doelstelling

De doelstelling van de Vereniging Dorpsbelangen Vlagtwedde is simpel: Het behartigen van de belangen van Vlagtwedde en omstreken. Niet meer en niet minder!

 

In de statuten (artikel 2) staat het als volgt omschreven:

De vereniging stelt zich ten doel, de belangen van het dorp Vlagtwedde in de ruimste zin des woords te behartigen, teneinde het voortbestaan en de leefbaarheid van het dorp te behouden en te verbeteren.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a)    Het verzamelen en bestuderen van gegevens betreffende de problemen van het dorp

b)    Het actief zoeken naar oplossingen voor deze problemen

c)    Het activeren van groepen uit de bevolking om aan problemen te werken

d)    Het oprichten van werkgroepen rond probleemsituaties

e)    Het benaderen van de bevoegde autoriteiten, teneinde een positief beleid ten aanzien van het dop te bewerkstelligen

f)     Het raadplegen van deskundigen ter ondersteuning van haar streven

g)    Het leggen en onderhouden van relaties met verwante groeperingen in het dorp

Vlagtwedde

h)    Alle overige wettelijke middelen, die strekken ter bevordering van dit doel.

Tot zo ver de statuten.

 

Dat klinkt mooi, maar wat kunt u dan precies van onze vereniging verwachten?

In wezen zal de vereniging zich op een breed terrein met deze doelstelling bezighouden en zal de toekomst uitwijzen op welke wijze dat het best kan gebeuren en wat prioriteit heeft. Voorlopig is het duidelijk we de handen vol hebben aan de realisatie van het ‘Appelhof’, verdere uitwerking van de site en zaken die op de jaarvergadering naar voren zijn gebracht.

 

De Vereniging Dorpsbelangen Vlagtwedde is GEEN politieke partij en zal zich ook NIET bezighouden met partijpolitieke beslommeringen. De vereniging is niet rechts, niet midden en niet links. We hebben maar één doel voor ogen: de belangen van Vlagtwedde.

 

De Vereniging Dorpsbelangen Vlagtwedde is de vereniging die zich inzet voor de inwoners van Vlagtwedde en telt momenteel ruim 340 leden (lees: huishoudens) en houdt zich bezig met alle zaken die van invloed zijn op de leefomgeving van Vlagtwedde.
Wij zijn blij met het aantal ondersteunende leden en hopen dat een ieder, die nog geen lid is, zich bij onze vereniging wil aansluiten.

Met uw lidmaatschap dient u uw eigen belang !

Voor meer informatie over onze vereniging klik op 'Dorpsbelangen'

 

Lid worden kosten 5 Euro per jaar, nu aanmelden als lid,

voor de kosten hoeft u het niet te laten: Klik hier om te reageren